AKANT Anadolu Lisesi

İlkeli, iddialı, kararlı ve başarılıyız.
ÖZEL AKANT EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI
Akant Anadolu Lisesi 
Eğitim Felsefemiz
Gelişen teknolojiyle eğitimi birleştirmek, bilgiye çabuk ulaşan ve daima öğrendiklerini uygulayan bir birey
yetiştirmek, birden fazla yabancı dille iş ve meslek hayatında kendine güvenen başarılı bireylerle gurur duymaktır.
'Özel Akant Anadolu Lisesi eğitim öğretim anlayışı ile yetişen tüm öğrencilerimiz, hem okul yaşantılarında hem de okulumuzdan mezun olduktan sonra seçtikleri alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren gençler olacaktır. Öğrencilerimizin sınavlarda, okul yaşantılarında ve sosyal hayatlarında attıkları her adımda başarılı olabilmeleri için öğretmenleri ve idarecileri olarak bizler de destek veriyoruz. Varlığımızı daha da değerli kılan, bizlere güzellikler yaşatacak olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına katkı sağlayacak olan öğrencilerimizle şimdiden gurur duyuyoruz.”
Okulumuzun fiziki koşulları:
 • Lisemiz ana kampus dışında bir yer almaktadır.
 • Akıllı tahta teknolojisiyle donatılmış 24 kişilik sınıflarımız
 • Kapalı yüzme havuzu ve buz pateni (ana kampüs)
 • Squash, dans, jimnastik, fitness salonlarından oluşan spor merkezi,
 • Tiyatro ve konferans salonu
 • Resim ve müzik atölyeleri
 • Bilimsel deneyler, etkinlikler için fizik kimya ve biyoloji laboratuarları
 
Fen Bilimleri Alanı (Sayısal)
Alana Kaynaklık Eden Dersler: Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir.
Türkçe Matematik Alanı (Eşit Ağırlıklı)
Alana Kaynaklık Eden Dersler: Dil Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik dersleri.
Sosyal Bilimler Alanı (Sözel Ağırlıklı)
Alana Kaynaklık Eden Dersler: Dil Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya dersleri.
Yabancı Dil Alanı (Y. Dil Ağırlıklı)

Alana Kaynaklık Eden Dersler: Dil Anlatım, Türk Edebiyatı ve Yabancı dil dersleridir.
Okulumuzda YGS-LYS çalışmaları, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan deneme sınavları ile yapılacaktır. Bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili okul müdürlerine, zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulur. Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutar. Zümreler ve öğretmenler, deneme sınav sonuçlarına göre geri dönüşüm çalışmaları yaparlar.
Öğrencilere verilen sınav sonuç belgelerinde de alt konu analizleri yer alır ve öğrenciler, hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini bu belgelerden görebilirler. Sınıf bazında eksikliği saptanan konular özel ve grup derslerle; tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır. Deneme sınavlarının soruları zümre öğretmenleri tarafından hazırlandıktan sonra uygulaması ve değerlendirmesi Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapılır.
Rehberlik 'bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir' şeklinde tanımlanabilir. Kendini gerçekleştirme; bireyin kendini tanıması, çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması süreçlerini de içerir. Kendini tanıması ile beden ve zihin yeteneklerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevi; bireye, toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında Rehberlik Servisimiz, eğitim öğretim yılı boyunca tüm öğrenci veli ve öğretmenlerin başvurabileceği bir birimdir. Rehberlik servisimizde sunulan hizmetler rehberlik servisinin talebi üzerine olabileceği gibi, doğrudan öğrenci, veli veya öğretmenden de gelebilmektedir.
Okulumuzda bilimsel bir anlayışla sürdürülecek olan 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri'nde öğrenci merkezli, sevgi, saygı ve insanlık değerlerinin ön planda tutulduğu teknikler kullanılarak öğrencilerin eğitim öğretim ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.. Önleyici ve koruyucu rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri de kullanılarak çocuklarımızın daha güvenli,sağlıklı bir okul ve aile yaşamına kavuşmalarına yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.Servisimizle yapılan tüm çalışmalarda gizlilik ve gönüllülük esastır.
Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Her öğrenci için okula geldiği andan itibaren bir dosya açılır ve bu dosya sınıf öğretmenine verilir. Bu dosyada öğrencinin özgeçmişini içeren bir tanıma fişi bulunur. Daha sonra o öğrenciye uygulanan her türlü test ve değerlendirme sonuçları bu dosyaya konur. Öğrenci sınıfını geçtiğinde dosya yeni sınıf öğretmenine geçer. Böylece hem öğrenci izlenmiş hem de öğretmenlerin öğrenciyi tanıması için zaman kazanılmış olur.
Öğrenci Bilgilendirme Çalışmaları: Bu çalışmalar; sınıf, şube ve bireysel düzeyde olup yaş ve ilgileri doğrultusunda yapılır.
 
Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin her türlü sorunları ve özel durumlarında bireysel görüşmeler yapılır. Kendi sorunlarını çözmeleri için destek olunur. Psiko-sosyal ve akademik başarıları desteklenir. Mesleki yönelimleri için yönlendirilir.
Grup Görüşmeleri: Öğrencilerin ortak ihtiyacı olan bilgilendirmelerde grup görüşmeleri yapılır. Bu yöntem bazı sorunlar karşısında yalnız olmadığını fark etmeleri, başkalarının da benzer sorunları olduğunu hissettirmeleri grup etkileşimi ile çözüme ulaşma fırsatı bulmaları için kullanılır.
Özel Dersler: Her öğrencimiz, belirlenen program ve kazanımlar doğrultusunda ilgili ders öğretmenleriyle velilerden alınan randevular doğrultusunda özel ders çalışmalarına alınır. Okulumuzda bulunan öğrencilerimizin “tam öğrenmesinden sorumluyuz” ilkesinden yola çıkarak tüm derslerdeki başarısını yapılan özel derslerimizle takip ediyoruz.
Mesleki Yönlendirme Etkinlikleri: Uygulanan testler ve yapılan gözlemlerle öğrenciler, meslek seçiminde kendilerine yol çizebilmeleri için desteklenirler. Meslek uzmanlarından da yardım alınarak meslekler tanıtılır. Kendilerine uygulanan testler ve başarı grafikleri ile bu meslekleri örtüşmeleri için yol gösterilir.
İletişimi Geliştirme Çalışmaları: Bu çerçevede, müzik şölenleri, geziler, öğrenci kurulunun düzenlediği turnuvalar vb. etkinliklerle öğrenciler arasında iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunur.
Kendini ve Çevreyi tanıma, ilgi ve yeteneklerini anlama çalışmaları: Uygulanan test ve anketlerle kendi ilgi ve yeteneklerini görme fırsatları bulurlar. Kurucu ve üst okul ziyaretleri, meslek unvanları ile karşılaşarak çevreyi tanırlar. Kulüp çalışmaları ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve projelerle kendilerini gösterme fırsatı bulurlar.
Sosyal becerileri geliştirme etkinlikleri: Bu etkinliklerle öğrenciler, ilgileri doğrultusunda sosyal alanlarda paylarına düşeni yapmayı öğrenirler. Sosyal yardım kurumlarını ziyaret yaparak insanlara karşı duyarlı olmayı öğrenirler.
Etkili Çalışma, Stres kontrolü ile ilgili çalışmalar: Konferanslar, meslek unvanları ile etkileşimler grup paylaşımları ile etkili çalışma yöntemlerini öğrenirler. Kendi algılama ve öğrenme kanallarım öğrenerek etkili çalışma yöntemlerini öğrenirler. Stres kontrol egzersizlerini deneyerek kendilerini kontrol etme becerileri geliştirirler. Veli Bilgilendirme Çalışmaları: Eğitim programımız okul açıldığında, tarih ve konu başlıklarıyla web sitemizde yayınlanacak. Her sunumun arkasından konunun kısa bir metni de web sitesinde yer alır.
Velilerle Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ya da velilerimizin talepleri olduğunda randevu sistemiyle bireysel görüşmeler yapılır.
Veli-Okul Etkinlikleri: Okul aile birliğinin de katılımıyla velilerimiz ve öğretmenlerimizin ortak yürüttüğü etkinlikler gerçekleştirilir.
Bilgilendirme Çalışmaları: Okulumuzda 'Akant.net Kolej Otomasyon' sistemiyle velilerimizle haberleşilir.İhtiyaca bağlı olarak velilere, iletilen duyuru yazıları belirlenmiş konuları içeren broşürler, kritik zamanlarda hazırlanan yazılar, karnelerle birlikte verilen yazılar vb. ulaştırılır.
 • Hem kolej hem de dershane deneyimine sahip uzman eğitim kadrosu ile 9. ,10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize Ortak Genel Kültür, Alan dersleri ve Seçmeli dersler sunmak, böylece öğrencilerimizin hem hayata hem de yükseköğretime en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak,
 • Birden fazla dil öğrenerek kültürler arası etkileşim yoluyla farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimseyerek yabancı dil alanında seçkin kadromuzla bireysel ve grup olarak dil eğitiminde temel becerilerini kazandırmak,
 • 11. Sınıf öğrencilerimize YGS’ye yönelik , 12.sınıf öğrencilerimize hafta içi ve cumartesi günleri YGS/LYS sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilerimizin öğretmenleri ile tüm derslerden eksik olduğu güçlük çektiği konularda pekiştirme ve soru çözümü çalışmaları yapmalarını sağlamak,
 • Test tekniğini geliştirmek, kazanım eksiklerini tespit etmek amacıyla periyodik olarak deneme sınavları uygulamak. Bu sınav sonuçlarının danışman öğretmenler ve PDR servisi tarafından bireysel olarak değerlendirilmesiyle, öğrencinin akademik başarısının takibini yapmak,
 • Akademik başarının yanı sıra sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmek öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartmak resim, modern dans, müzik, tiyatro vb. her türlü faaliyete yer vermek,
 • Öğrencilerimiz özel ilgi alanlarına göre kendilerini yetiştirebilecekleri, deneyimlerini artırabilecekleri kulüplere yöneltebilmek ve kulüp çalışmalarında toplumsal projeler geliştirmelerini sağlamak,
 • Öğrencilere görerek, deneyerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla en son teknoloji araç gereçlerin bulunduğu fizik, kimya, biyoloji laboratuarlarında deneyler ve uygulamalar yaptırmak,

Akant Anadolu Lisesi olarak,ezberci ve ruhsuz bir eğitim yerine teknolojiyle zenginleşmiş bir eğitim modeliyle öğrenciye okulu vazgeçilmez ve zevkli hale getirmek bizim en önemli görevimizden birisi olacaktır.

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

<
Ana Kampüs Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222

Twitlerimiz