AKANT Okul Öncesi

Akant öğrencileri için yüksek standart oluşturan yapılandırman eğitim programları uygulanmaktadır. Çocuğun sınıf içi ve sınıf dışındaki gelişimine odaklanan sorgulamaya dayalı bir eğitim programı uygulanır.
Özel Akant Eğitim Kurumlarında, 3 anasınıfı dersliği bulunur. Bu sınıflarda; Her sınıfın bir okul öncesi öğretmeni, erken İngilizce programını gerçekleştiren ayrı bir İngilizce öğretmeni, rehber öğretmeni, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar, satranç, bilgisayar ve GEMS öğretmeni/uzman öğretici görev yaparlar. Özel Akant Eğitim Kurumlarında İngilizce ders olarak değil, hayatın doğal akışı içinde öğretilir. ICT araçları ile donatılmış sınıflarda, en fazla 20 öğrenci ile eğitim verilir. Okulumuzda; akıl oyunları, 3D dersliği, bireysel müzik odaları, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, fen atölyeleri ile öğrenme stillerine uygun oluşturulmuş kütüphane ve çok sayıda etkinlik odası bulunmaktadır.
Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan GEMS ve Montessori programları onları ezberci eğitimden uzak sorgulamaya dayalı, kendini keşfetmeye yönelik bir öğrenime yöneltmektedir.'
Akant okullarının ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim programının amacı;
 • Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek,
 • Temel becerileri kazandırmak,
 • Olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak,
 • Öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmektir.
 • İlkokula hazırlamak
Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Dramalar, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Ayrıca program; İngilizce, Müzik, Hareket Eğitimi, Modern Dans, Bilgisayar, Akıl Oyunları, Bale, 3D Bilişim, Buz pateni, Yüzme ve Satranç Etkinlikleri ile zenginleştirilerek uygulanmaktadır.
Programda; öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme, oyun ortamı sağlanarak ilgi ve becerileri doğrultusunda estetik zevkleri, çevre duyarlılığı edinmeleri ve insan ilişkilerinde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına olanak sağlanmaktadır.
Okul-aile işbirliği; Bireysel veli görüşmeleri, problem çözmeye yönelik rehberlik çalışmaları, veli katılım programları, portfolyo sunumları, bilgilendirici bültenler ve AKANTNET ile desteklenmektedir.
OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE YABANCI DİL EĞİTİMİ:
Okul öncesinde ilk amacımız; çocuklarımızın İngilizce dilini keyifle öğrenmesini sağlamak, öğrencilerimizde, bir dil daha öğrenmeye ihtiyaç uyandırmak ve bunu günlük hayatta kullanmalarını sağlamaktadır.
İngilizce öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenimizin anlattığı konuları takip ederek, disiplinler arası geçiş sisteminin gerekliliğini yerine getirmekte ve konuları İngilizce olarak öğrencilerimize doğal bir ortamda aktarmaktadır.
Okul öncesinde, İngilizce eğitimimiz, yaş seviyesine uygun oyunlar, şarkılar, drama çalışmaları, interaktif programlar eşliğinde uygulanırken; yemek saatlerimiz, teneffüslerimiz, okul dışı gezilerimiz ve daha birçok ders dışı aktivitelerimiz İngilizce öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleşmektedir.
GEMS PROGRAMI
Akant Okulları okulöncesi programında, Matematik ve Fen alanlarını sevdirmek için, geliştirilmiş GEMS programı uygulanmaktadır. İlk olarak California Üniversitesi Lawrence Hall of Science merkezinde geliştirilmiş olan bu etkinlik temelli öğrenme biçimi, okulumuzda öğrencilerimizin keşfetmeye dayalı Matematik ve Fen öğrenimini sağlamaktadır.
GEMS; aktif kendisini ve çevresini keşfetmeye çalışan, sorgulayabilen, iş birliği yapabilen, öğretmen rehberliğinde öğrenmede ilerleme sürecini kendi denetleyebilen, fen ve matematik deneyleri ile bu alanlara ait kavram ve temaları yaratıcılık eşliğinde severek geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan yaparak yaşayarak öğrenme ve GEMS programları, onları ezberci eğitimden uzak sorgulamaya dayalı öğrenime yöneltmektedir.
Sanat ve Spor Eğitimi
Beden ve Hareket Eğitimi
 • Çocukların denge yeteneğini geliştirmek,
 • Kordinasyonunu geliştirmek,
 • Hızlarını yükseltmek,
 • Yön kavramlarını geliştirmek,
 • Esneklik becerilerini geliştirmek,
 • Eğlenmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır,
Müzik Çalışmaları
 • Çocukların, müzik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirip yönlendirmek,
 • Ritm duygusunu oluşturup ritm, enstrüman çalma becerisi ve alışkanlığı edindirmek,
 • Nitelikli müzik dinleme alışkanlığı kazandırmak,
 • Sosyal bireyler olmaları yönünde çalışma ortamları yaratmak (Perküsyon, Koro kulüpleri) amacıyla yapılmaktadır.
Sanat Çalışmaları
 • Estetik duyarlılık kazandırmak,
 • Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile karşısındakine anlatma becerisi kazanmalarını sağlamak,
 • Yaratıcı bir düşünce yapısı geliştirmek amacıyla yapılmaktadır.
 

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

<
Ana Kampüs Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222