British English Board


İngilizce dil eğitiminin önemi günümüz dünyasında giderek artmaktadır. Uzmanlara göre erken yaşlarda yabancı dil öğrenmeye başlamak, dilin kalıcılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin bu süreç içerisindeki başarılarının, ilerideki eğitim hayatlarına da pozitif olarak yansıdığı görülmekte ve internet üzerinden ulaştıkları bilgilerin yüzdesi, özellikle İngilizce’ye olan hâkimiyetleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ancak okul müfredatları gereği yabancı dil eğitimi, dilbilgisi ağırlıklı bir sistemle işlendiği için öğrencilerde dilbilgisi konusunda oldukça güçlü, ancak iletişim becerilerine göre zayıf bir düzey gözlenmektedir. Ana dil çoğunlukla dilbilgisi kurallarına bağlı kalmadan konuşulmaktadır. Öte yandan, bir dili konuşurken dilbilgisini kullanmak - ya da yerli yerinde kullanmak – iletişimsel açıdan zorunlu değildir, yazma becerileri söz konusu olduğunda daha fazla kullanılır. Özetle; ilgili dili konuşmak için yeterli değildir. Bu yüzden, yabancı dil eğitimlerinde öğrencilerin konuşma becerilerini ön plana çıkartmak ve uygun metotları kullanmak son derece önemlidir.
Akant Okulları olarak yabancı dil eğitiminde dilbilgisi bilgisi kadar iletişim becerisinin de ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda vermiş olduğumuz eğitim sisteminin uluslararası platformda da tanınması, akredite olması ve ölçülebilmesi adına yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda iletişim becerilerini değerlendiren İngiltere merkezli British English Board (BEB) kurumuyla iletişime geçtik. British English Board (BEB), dil öğretiminde ve öğrenim süreçlerinin değerlendirilmesinde ana felsefe olarak iletişime yönelik bir İngilizce eğitimini öngörmektedir. BEB tarafından gelen uzman bir ekip tarafından incelenen İngilizce programlarımız, akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2020 yılına kadar yabancı dil eğitiminde British English Board akreditasyonuna sahip bir kurum oldu.


British Education Board Hakkında
British Education Board (BEB), bireyler ve kurumlar için yabancı dil alanında akreditasyon ve denetleme, yabancı dil testleri uygulama, geliştirme ve değerlendirme, öğretmenlik eğitimleri düzelenme ve bunları örgün ya da online olarak yürütme, hem öğrenciler hem öğretmenler için eğitim ve değerlendirme materyalleri geliştirme alanlarında uzman, yetkin ve deneyimli bir ekip ile faaliyet gösteren İngiltere merkezli kuruluştur.
İngilizce alanında olan faaliyetleri British English Board (as a part of British Education Board) alt markası ile yürütülmektedir.
BEB sınavlarında dil yetkinliği ölçümünde konuşma becerileri temel alınırken kelime bilgisinin zenginliği, sesin tonlaması ve kendine güven, konuşma stili ve yerinde doğru kelime
kullanımı gibi ayırt edici özellikler incelenir ve hem öğrenciler için bireysel anlamda hem de eğitim kurumu için raporlar oluşturulur.
Öğrenenin yaş faktörü, yabancı dil becerilerinin edinilmesinde ve öğrenilmesinde ne kadar önemli ise ölçümünde de bir o kadar önemlidir.
BEB Sınavları yaş gruplarına göre beş temel kategoriye ayrılmaktadır; BEB Kids, BEB Juniors, BEB Tweens, BEB Teens ve BEB Adults.
BEB Sınavları aynı zamanda didaktik bir özellik taşır. Her ne kadar varolan bilgi değerlendirilse ve düzey belirlense de raporlama sonucunda eksik alanlar belirlenir ve her defasında bunların giderilip giderilmediği kontrol edilir. Bu yöntem aynı zamanda eğitim kurumlarında uygulanan BEB aktreditasyonunun bir parçasıdır.

Sınavlar, tüm Avrupa ve Birleşik Krallık’da geçerli CEF (Common European Framework) dil düzeylerine göre sertifikalandırılır ve raporlandırılır. Avrupa Ortak Çerçeve programının tanındığı ve CEF düzeylerinin uygulandığı her yerde geçerlidir. Tüm öğrencilerin uluslararası standartlarda bir sınav deneyimlemesinin bir sonucu olarak alınan sertifika ve rapor, öğrencileri teşvik ve motive edecek olup aynı zamanda eğitimine Avrupa ve Birleşik Krallık’da devam etmeyi düşünen öğrenciler için referans teşkil edecektir.
BEB Kids sınavlarında konuşma,dinleme ve görsel-işitsel algı ölçülürken, diğer yaş grubu sınavlarında bunlara ek olarak okuduğunu, işittiğini ve izlediğini anlama değerlendirilir. Konuşma becerilerine odaklı sözlü kısmı ise hepsinde birebir olarak BEB’in özel eğitim almış İngiliz eğitmenleri ile yapılır. Sınav öncesi, BEB eğitmenleri sürecin bir parçası olarak sınıflara uğrayarak öğrencilerle iletişim içerisinde olurlar. Amaç, hem ölçme değerlendirme ve geri bildirim hem de motivasyon ve geliştirmedir.
 

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ana Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222