Okullarda Orman Programı

Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Uluslararası Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 26 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır.2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 160 Okulda çalışmalarını sürdürmektedir.
Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.
Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik için Eğitim
Disiplinlerarası Yaklaşım (Whole school approach)
Alternatif Eğitim Metotları
- Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education),
- Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning)
Değerler Eğitimi (Values Education)
Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle (oyun, tiyatro, müzik, resim) Desteklenmesi
Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayalıdır. Bu bağlamda Program, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içerisinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da “değerler”in de eğitildiği bir temele sahiptir.
Orman temasındaki eğitimi üstün başarı sağlamış okullara uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, ormana duyarlı okulu simgeleyen birKahverengi Bayrak Ödülü verilmektedir.
Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Okullarda Ormanuzun erimli bir programdır.
İlkokulumuz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren Okullarda Orman Programı’na üyedir.

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ana Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222