Eko Okullar Programı

Uluslararası Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.
Çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir Yeşil Bayrak Ödülü verilmektedir.

Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.

İlkokulumuz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren Uluslararası Eko-Okullar Programı’na üyedir.
Ortaokulumuz da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Uluslararası Eko-Okullar Programı’na üyedir.
Eko-Okullar Programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibari ile 67 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 52.700'den fazla okula, 19 milyon'dan fazla öğrenciye ve 2 milyon öğretmene ulaşılmıştır. Üye ülkeler ve iletişim bilgileri için http://www.ecoschools.global/national-offices/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ana Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222