Kurumsal

Özel Akant Anadolu Lisesi olarak, bursluluk sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz:
  1. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor?
Kişisel verileri hangi amaçlar ile işlendiğimizi, ilgili hukuki sebepleri ile birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz:
Kişisel verileri;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Sınav başvurularının alınması,
  • Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;Sınav kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.
  1. Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu?
Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçiler (örneğin, bilgi sistemleri desteği sağlayan firmalar) ve hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile, işlerkenKişisel Verilerin Korunması Kanunudüzenlemelerine uygun olarak paylaşılacaktır.
  1. Kişisel verileri işlemenin yöntemleri ve hukuki sebepleri neler?
Kişisel verileri, Özel Akant Anadolu Lisesi sınavı süreçlerinin yürütülmesi için kullandığımız sistemler aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileri işlerkenKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.
  1. Kanun’un 11. maddesine ilişkin haklarımı nasıl kullanabilirim?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak içinVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:
  • Meydankavağı Mah. 1595 Sok. No:18 Antalya adresine posta yoluyla, ya da;
  • Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş telefon numaralarınızı kullanmak suretiyle, lise@akantokullari.com adresine e-posta yoluyla.
Sorularınız içinlise@akantokullari.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ana Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222